בית הכנסת קיסריה

ה"לקוח" אשר הזמין את התכנון הם "מתפללי קיסריה". מדובר בקהילה המורכבת מספרדים אשכנזים במוצאם מערב רב של תפוצות. מולנו המתכננים עמדה אמנם ועדת בניה מגובשת אבל זו היתה אמורה לשקף מגוון רחב מאוד של מושגים על בתי כנסת - כל אחד ו"חלום בית הכנסת של מחוזות ילדותו". תהליך הלמידה המשותף הביא את כולנו בסופו של שבר למכנה משותף שהוא בית הכנסת שעומד בקיסריה היום. אחד מאבני הנגף הרציניות ביותר הייתה הדימוי של בית כנסת - אמורים להיות 12 חלונות, ולא די בכך אלא שרצוי שיהיו מוגפים ע"י ויטרז'ים יפים - ורצוי מאוד שייצגו את 12 השבטים. התחברות למושגים הגלותיים של מקום תפילה ליהודי המתחבא וחושש להראות לוותה אתנו לאורך התכנון. בסופו של דבר נתקבלה התזה אותה הצגנו בפני הקהילה שיש לפתוח את הבניין אל המרחב הפתוח כי אלה הנתונים העיקרים של השטח וכמובן שאנחנו בארץ ישראל. מספר המתפללים בימי שישי שבת רגילים לעומת מספרם בחגים הוא שונה בצורה קיצונית. מאחר ורוב החגים נופלים בתקופות נוחות מבחינת מזג האויר דאגנו לפתוח את חלל התפילה ע"י פתחים גדולים כדי שקהל נוסף אשר לא מצא את מקומו בתוך הבניין יוכל להשתתף באופן בלתי אמצעי בתפילה בעמדם בצילה של הפרגולה.

תאור ספציפי